Κρίμα,

………………..Αμαλία…………………………………….

Καλό ταξίδι…………………………………